3ος ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 15 ΜΑΙΟΥ 2016

Αποτελέσματα 2ου λαϊκού αγώνα Χαλκίδας

Τα αποτελέσματα του 2ου λαϊκού αγώνα Χαλκίδας στα 5χλμ είναι:Αποτελέσματα 2ος λαϊκός αγώνας Χαλκίδας 5χλμ

Τα αποτελέσματα του 2ου λαϊκού αγώνα Χαλκίδας στα 12χλμ είναι:Αποτελέσματα 2ος λαϊκός αγώνας Χαλκίδας 12χλμ

Τα αποτελέσματα του 2ου λαϊκού ανώμαλου δρόμου Χαλκίδας στα σχολεία είναι:Νικητές σχολείων 2ος λαϊκός αγώνας 2015

Τα τελευταία νέα